streda 2. septembra 2015

4 typy ľudí

Nejdem písať o nejakých introvertoch alebo cholerikoch, či inom delení. Ale o tom, ako sa ľudia stavajú k problémom. 

Takže celé delenie je nasledovné:

1. Sú ľudia, ktorí riešia problémy,
2. ďalej takí, ktorí nerobia problémy,
3. potom ľudia, ktorí robia (doslova vytvárajú, či vyrábajú) problémy,
4. a nakoniec ľudia, ktorí sú sami o sebe problémom.

S prvými dvoma typmi ľudí vo firmách nemajú žiadne problémy, a preto si ich (majitelia, vedenie, či pracovníci) dosť často ani vôbec nevšímajú a dokonca ani nevážia. Sú totiž takí obyčajní, bežní… (alebo aj nie sú).

To, čo ukázali výskumy však je, že manažmenty firiem až príliš často venujú 80% svojej pozornosti na oblasti a ľudí, ktorí robia problémy - problematickým pracovníkom. A tých je vo firme takmer vždy menej ako 20%. Takže 80% svojej pozornosti venujú menej ako 20% pracovníkom