štvrtok 29. decembra 2022

Čas zúčtovania

Alebo aj koniec roka a hodnotenia pracovníkov. 

V úspešných firmách je to bežné, v korporáciách štandard a robí sa to dokonca niekoľkokrát do roka. 


Dokonca aj v menších firmách sa o to snažia.


Najhoršie však je, ak na vianočnom večierku riaditeľ (alebo majiteľ) firmy zhodnotí rok tak, že všetkým poďakuje za dosiahnuté výsledky. 


Prečo to neraz takto urobí? 


Lebo obvykle nemá žiadne funkčné kritériá ako podriadených hodnotiť a predsa nejdeme si pokaziť sviatky… 


Prečo je to najhoršie? 


Lebo nie všetci rovnako usilovne a bezchybne počas roka pracovali. Lebo dať na jednu úroveň tých najlepších s priemernými alebo dokonca s tými, ktorí sa len vezú, či doknca ulievajú, určite nezvýši morálku jeho firmy…

A lajdáci aj tak nezačnú v novom roku lepšie pracovať, pretože im takto za ich „prácu” v skutočnosti poďakoval!


Ako to urobiť správne?


Prezentovať dosiahnuté úspechy firmy a oceniť tých, ktorí k tomu najviac prispeli.


Na konci roka by mal šéf odmeniť tých najvýkonnejších ľudí, tých, čo ťahajú firmu dopredu a to podľa jasných a vopred stanovených kritérií


Presne podľa základného manažérskeho pravidla:


„Chváľte pred všetkými, karhajte medzi štyrmi očami”.


Čo sa bežne vo firmách posudzuje? 


Bez ohľadu na odvetvie, väčšina hodnotení zamestnancov zahŕňa hodnotenie nasledovných parametrov:

  1. Komunikácia
  2. Schopnosť plniť ciele a dodržiavať termíny
  3. Spolupráca a tímová práca
  4. Kreatívne riešenie problémov
  5. Kvalita a presnosť práce
  6. Dochádzka, dochvíľnosť a spoľahlivosť

Samozrejme, že sú to samé dôležité veci. Ale dôležitejšie ako to, čo sa hodnotí je ako sa to vo firme hodnotí


Vo svojej praxi som sa stretol s rôznymi systémami. Niekde hodnotia ľudia sami seba a potom sa k tomu vyjadruje majiteľ, niekde hodnotia nadriadených ich podriadení, inde ľudia v kolektíve svojich kolegov…, ale nechám to na vás, či to takto dáva dobré a hlavne objektívne výsledky.


Tak prečo hodnotiť?


Buďte si istý, že vaši podriadení vás hodnotia. A dokonca aj veci, ktoré nesúvisia s vaším pracovným výkonom, či profesionalitou.


Hodnotenie pracovníkov ale nemá byť pomsta, preto je dobré urobiť to maximálne objektívne.


Je potrebné sa na každého pracovníka pozrieť z hľadiska plnenia plánov v danom roku. 


Pevne verím, že každý pracovník má vo vašej firme stanovené niečo konkrétne (plán alebo cieľ), čo mal tento rok dosiahnuť. Ak nie, bude to ťažké…


Napíšte si na papier meno pracovníka a ku každému bodu daje jeho hodnotenie v percentách (50%-100%). (Pokiaľ v niektorom bode je fakt zlý, tak dajte aj menej - kľudne 10%:)


Na čo je dobré sa zamerať:


utorok 29. novembra 2022

Manažment faktov alebo dojmov?

 Ak sa opýtam akéhokoľvek majiteľa firmy, riaditeľa alebo vedúceho pracovníka, či riadi firmu (svoj úsek, či oddelenie) na základe dojmov alebo faktov, tak dostanem skoro automatickú odpoveď, že je to na základe faktov.

To je skvelá správa


Ale málokto vie, že tento výsledok je ovplyvnený zle položenou otázkou.


Prečo?


Lebo sa stačí opýtať inak. Tak trocha na drzovku. 


„Ktorí Vaši pracovníci si robia (alebo majú povinnosť robiť) denné, týždenné alebo mesačné štatistiky?“


„Je to vo forme grafov alebo sú to exelovské tabuľky?“


Moja tretia otázka to väčšinou zaklincuje:

pondelok 12. septembra 2022

Správne rozhodnutia - ako lepšie prežiť

To, čo dnes vidíme a vlastne vidia všetci ľudia je to, ako sa rozhodujú tí, ktorí sú najviac vidieť v rôznych správach a médiách - a to sú hlavne politici a rôzne celebrity. 


Nie je zaujímavé ľudí informovať (písať články alebo rozprávať v televíznych novinách), či iných správach o šikovných manažéroch


Ale k téme. Rozhodnutia teda delíme na politické, populistické a manažérske.


Čo to znamená?


Ukážeme si to na práve prebiehajúcej (alebo začínajúcej) hospodárskej kríze. 


Na rovinu, myslíte si, že súčasnú krízu začala vojna na Ukrajine??


Nie, tú začala EU už dávnejšie. To je dnes už každému jasné - svojou nezmyselnou zelenou politikou - vyhlásili vojnu kysličníku uhličitému.


Ako?


Jednoducho zelená energia - vylúčili z nej jadro (jadrové elektrárne) - mali ich nahradiť obnoviteľné zdroje - fotovoltika a veterné elektrárne, lenže v noci slnko nesvieti (teda svieti, lenže na opačnú stranu zemskej pologule) a vietor tiež stále nefúka. 


Na podnet Nemecka - energia vyrobená z plynu (fosílne palivo) podľa EÚ a mnohých politikov je ekologická (rozumej zelená). (Samozrejme, že to radi podporili Grécko, Taliansko a Španielskko - kde sa vyrába cca 30% energie z plynu).


Nemci odstavujú výkonné jadrové elektrárne a nahrádzajú ich plynovými (presnejšie paroplynovými) a OZE. 


A dnes je cena plynu 7-násobná — takže výroba je 7-krát drahšia.


Presadili, že cena elektrickej energie sa bude stanovovať na základe nákladov tzv. Záverných elektrární, teda podľa toho, kde je jej výroba najdrahšia - dnes plyn.


A v súčastnosti koneční odberatelia plynu už neplatia za spotrebované m3 (kubíky) plynu, ale za odobratý plyn v kWh (na Slovensku od 1.1.2008), lebo je to vraj spravodlivejšie” - rozumej sociálnejšie” (podľa vyhlášky - podstatné pre spotrebiteľa je množstvo energie v 1 m3, ktorú získa jeho spálením pri danej nadmorskej výške a výhrevnosti zemného plynu).


Ako keby nikto z nich nevedel počítať.

 

Nemecko je dnes totálne závislé na plyne. Nielen na kúrenie ale aj pri výrobe energie. Spotreba plynu je tam okolo 1000 TWH ročne a na výrobu elektriny z toho sa používa len asi 20%. Lenže cez 70% spotrebovaného plynu je (alebo bolo) dovezeného z Ruska. Aj keď z plynu sa v Nemecku vyrába len 15-20% elektriny  (podľa počasia - ako svieti slnko a fúka vietor). Preto treba ušetriť 15% spotreby v EU. To je strategické rozhodnutie - byť závislí od jedného dodávateľa primárnej suroviny - Ruska. 


Kto financoval nemeckých politikov? Asi tušíte - dlhodobo Gasprom a jeho dcérske firmy. Je sa len treba pozrieť v akých dozorných radách z nich väčšina sedela alebo dodnes sedí po ukončení svojej politickej kariéry…


Čo teraz budú robiť?

streda 18. mája 2022

Emócie a výkony pracovníkov II

Emócie - to je niečo, čo najviac ovplyvňuje správanie ľudí, či sa nám to páči alebo nie. Ak o nič nejde a niekto nemá zrovna dobrú náladu, tak sa to dá vydržať. Ale v živote vždy o niečo ide.

Ako súvisia emócie s výkonmi pracovníkov?


Veľmi.


Sú negatívne a pozitívne. 


Jedna emócia je na jednej strane skvelá a na druhej strane potencionálne dosť nebezpečná


Budeme sa baviť o ľuďoch, ktorí sú na emócii SPOKOJNOSŤ.


Kedy je táto emócia skvelá?


Ak máte zákazníka na tejto emócii, tak je to super. Určite nebude vymýšľať a meniť dodávateľa. Je spokojný s tým, čo mu dodávate či už ide o výrobky alebo služby. Takže nebude hľadať inde, načo by to aj robil.


Mať na tejto emócii zákazníka a zamestnanca sú 2 rozdielne veci.


A čo, keď sú zamestnanci spokojní s tým, čo majú? 


Ak viete čo robiť, tak s nimi môžete dosiahnuť naozaj veľa.


Ak na nich jednoducho nemáte čas, tak to môže dopadnúť inak. 


Jednoducho veľa aktivity od nich nečakajte


Toto je pretože oni nebudú hľadať nič nové, ale na druhej strane ani nebudú zaraďovať na vyšší stupeň. 


Buďte si vedomí, že žiadne veľké zmeny s nimi neurobíte, a popravde oni ich ani nechcú. A keď je to takto, tak sa dá povedať, že ak Vy zmeny chcete urobiť, oni s Vami nepôjdu. 


Síce máte istotu, že pravdepodobne nebudú hľadať iné pracovné príležitosti - teda nebudú aktívne vyhľadávať ponuky novej práce, ale na druhej strane ani nebudú hľadať príležitosti v rámci Vašej firmy. 


Rozhodne nebudú nič riskovať.


Jednoducho sa uspokojili s tým, čo majú a to je cesta do pekla, lebo nič nové nevymyslia, s ničím novým neprídu. Oni sa uspokojili s tým, čo majú a nechcú nič moc menniť. Oni sa narobia tak akurát a viac robiť nebudú. 


Ak by to trvalo dlhšie obdobie a nerozhýbu sa k vyšším výkonom, tak jednoducho nebudú chcieť žiadne veľké zmeny, ktoré možno v tomto období Vaša firma potrebuje. Začnú zdržovať, jednoducho budú sa pomalšie hýbať a Ich priemerná emócia môže klesnúť. A verte mi, že klesne.


Lebo hneď pod touto emóciou je emócia, ktorá sa volá: