štvrtok 29. decembra 2022

Čas zúčtovania

Alebo aj koniec roka a hodnotenia pracovníkov. 

V úspešných firmách je to bežné, v korporáciách štandard a robí sa to dokonca niekoľkokrát do roka. 


Dokonca aj v menších firmách sa o to snažia.


Najhoršie však je, ak na vianočnom večierku riaditeľ (alebo majiteľ) firmy zhodnotí rok tak, že všetkým poďakuje za dosiahnuté výsledky. 


Prečo to neraz takto urobí? 


Lebo obvykle nemá žiadne funkčné kritériá ako podriadených hodnotiť a predsa nejdeme si pokaziť sviatky… 


Prečo je to najhoršie? 


Lebo nie všetci rovnako usilovne a bezchybne počas roka pracovali. Lebo dať na jednu úroveň tých najlepších s priemernými alebo dokonca s tými, ktorí sa len vezú, či doknca ulievajú, určite nezvýši morálku jeho firmy…

A lajdáci aj tak nezačnú v novom roku lepšie pracovať, pretože im takto za ich „prácu” v skutočnosti poďakoval!


Ako to urobiť správne?


Prezentovať dosiahnuté úspechy firmy a oceniť tých, ktorí k tomu najviac prispeli.


Na konci roka by mal šéf odmeniť tých najvýkonnejších ľudí, tých, čo ťahajú firmu dopredu a to podľa jasných a vopred stanovených kritérií


Presne podľa základného manažérskeho pravidla:


„Chváľte pred všetkými, karhajte medzi štyrmi očami”.


Čo sa bežne vo firmách posudzuje? 


Bez ohľadu na odvetvie, väčšina hodnotení zamestnancov zahŕňa hodnotenie nasledovných parametrov:

  1. Komunikácia
  2. Schopnosť plniť ciele a dodržiavať termíny
  3. Spolupráca a tímová práca
  4. Kreatívne riešenie problémov
  5. Kvalita a presnosť práce
  6. Dochádzka, dochvíľnosť a spoľahlivosť

Samozrejme, že sú to samé dôležité veci. Ale dôležitejšie ako to, čo sa hodnotí je ako sa to vo firme hodnotí


Vo svojej praxi som sa stretol s rôznymi systémami. Niekde hodnotia ľudia sami seba a potom sa k tomu vyjadruje majiteľ, niekde hodnotia nadriadených ich podriadení, inde ľudia v kolektíve svojich kolegov…, ale nechám to na vás, či to takto dáva dobré a hlavne objektívne výsledky.


Tak prečo hodnotiť?


Buďte si istý, že vaši podriadení vás hodnotia. A dokonca aj veci, ktoré nesúvisia s vaším pracovným výkonom, či profesionalitou.


Hodnotenie pracovníkov ale nemá byť pomsta, preto je dobré urobiť to maximálne objektívne.


Je potrebné sa na každého pracovníka pozrieť z hľadiska plnenia plánov v danom roku. 


Pevne verím, že každý pracovník má vo vašej firme stanovené niečo konkrétne (plán alebo cieľ), čo mal tento rok dosiahnuť. Ak nie, bude to ťažké…


Napíšte si na papier meno pracovníka a ku každému bodu daje jeho hodnotenie v percentách (50%-100%). (Pokiaľ v niektorom bode je fakt zlý, tak dajte aj menej - kľudne 10%:)


Na čo je dobré sa zamerať: