utorok 18. augusta 2015

Neviditeľná kríza začala

O čom idem písať? Ekonomika sa začala rozbiehať, v mnohých brandžiach sa opäť a aj bez pričinenia výrobcov alebo predajcov začalo predávať viac. Nepíšem teraz len o predaji klimatizácií alebo ventilátorov (aj keď pred týždňom bolo 37°C). 

Takže stav je taký, že firmy začínajú mať vyššie tržby (obraty). 

Otázkou však je, ako k tomuto prispeli samotní pracovníci, ktorí majú na starosti marketing a predaj. 

Teda inak povedané, či je to ich zásluha?

A to je kľúčové. 

Trh rástol o 8% a nám sa predaj zvýšil tiež o 8%. Ako k tomu prispeli pracovníci danej firmy? Asi nijako, len sa zvezú na vlne - darí sa, na vlne zvýšeného dopytu alebo rastu. A to predsa cíti každá jedna firma. 

A kde je tá kríza?

Dajte si jednu zásadnú otázku: Čo robili vaši predajcovia počas krízy?“ 

Chodili na predajné semináre? Asi nie, veď na to neboli peniaze. Trénovali predaj? Asi nie, nebol na to čas. Koľko kníh o predaji si za toto obdobie (2009-2015) sami kúpili alebo prečítali? Vlastne, čo spravili preto, aby sa vo svojej profesii zlepšili? Aspoň nejaká snaha?