utorok 19. apríla 2011

Ako rozložiť morálku pracovníkov

Morálka teamu (v športe sa zvyklo hovoriť morálno-vôlové vlastnosti) je chuť a ochota víťaziť, doslova by sa dalo povedať, že je to “esprit de corps” bojový duch vojenskej jednotky. Morálka je vysoko cenená v každej skupine.
Ak sa pozrieme na akúkoľvek organizáciu (firmu, športový team, armádu alebo akúkoľvek skupinu), ktorá dopadla zle, je možné tam nájsť vždy niekoho, kto to už dopredu vzdal a šíril to okolo seba. Kríza nám to ukázala v plnej nahote.

Čo je však najhroznejšie, že neraz sám šéf nevedomky pracuje na tom, aby znížil alebo rozvrátil morálku svojho teamu. Ako? 
Falošné oceňovanie je asi najjednoduchší spôsob, ako zničiť morálku teamu z pozície šéfa. Jednoducho chváliť a oceňovať slabých a nevýkonných, či dokonca priemerných pracovníkov. Dávať ich na jednu úroveň s tými najlepšími/najvýkonnejšími. Znechutiť tých najlepších. Je to ako by ste dali rovnaký plat majstrovi sveta v pretekoch F1 a aj tomu, čo skončil na 15  mieste. A pre oboch vystrojili rovnakú oslavu. Choré?