štvrtok 26. októbra 2017

Manažér s myslením robotníka

To, čo hľadajú majitelia firiem sú ľudia, ktorí rozmýšľajú a pozerajú sa na veci ako oni sami. Teda pracujú pre firmu tak, ako keby bola ich vlastná. A takýmto spôsobom rozmýšľajú a správajú sa - týka sa to ich práce, zodpovednosti a rozhodovania. Jednoducho záleží im na firme, aby sa jej darilo.

Je skvelé, ak je takýto človek na pozícii šéfa firmy alebo aspoň výroby.

V podstate v každej firme niekoho takého nájdete.

Jediný problém je, že takýchto ľudí je vo firmách málo!

A niekto rovno povie, že vo všeobecnosti je málo ľudí.

Pravda. 

Ak sa budete pýtať ľudí vo firmách, tak vám väčšina povie, že im na firme záleží, že oni sú zodpovední. 

Takže aký problém?

No je veľký rozdiel medzi tým, čo ľuda hovoria a čo naozaj robia.

Asi ste to zažili - začína sezóna alebo že firma získala veľkú zákazku a je treba pracovať 2 mesiace každý deň o 2 hodiny viac (či robiť aj cez víkendy, alebo len v sobotu - ale to by som si snáď ani nemal dovoliť napísať) a máte veľmi rýchlo jasno.

Koľko z nich má hneď nejaké dôvody, prečo práve oni nemôžu?

Mnohí vám prídu povedať, že nemôžu, lebo oni majú aj rodinu, chorú ženu alebo malé deti… 

Odborári sa hneď odvolávajú na zákonník práce a nadčasy, niektorí musia ísť kopať zemiaky, či sa im jednoducho nechce, alebo aj sľúbia, a aj tak do práce neprídu…

Najlepšiu a veľmi sofistikovanú výhovorku jedného robotníka som počul nedávno. Ráno 15 minút pred začiatkom mimoriadnej smeny volal šéfovi:

utorok 17. októbra 2017

Nekompetentný šéf

Vlastne pre neho platí to, čo pre radového pracovníka. 

Ak človek niečo vie (ovláda) a robí to, tak je kompetentný a má výsledky.

Ak niečo vie a nerobí to - nechce - je to jeho rozhodnutie a jeho život.

Ak niečo nevie a robí to, tak to je trápenie.

Nekompetentný šéf je obvykle slabučký ako čaj, uvedomuje si to, a tak to hrá medzi podriadenými na obľúbenosť - snaží sa byť s každým kamarát.

Najčastejší dôsledok tohto je, že nekompetentný šéf si vyberá nekompetentných podriadených - totiž slabších ako je on sám, aby si svoju pozíciu (stoličku) udržal.

No nekompetentný šéf je pre firmu ďaleko väčší problém ako nekompetentný podriadený.

Nekompetencia sa najčastejšie prejavuje tým, že daný človek nerobí správne rozhodnutia pre firmu.

Šéf, ktorý nechce rozhodovať v podstate rieši len 2 prípady: