streda 20. februára 2013

Cítite sa nedocenený?

Alebo inak, ste platený za svoje výkony?

O tom, akú úlohu hrajú peniaze pri udržaní schopných pracovníkov vo firme sa už popísalo veľa. Ale pravdou je, že mzda, či sa nám to páči alebo nie, určuje postavenie ľudí v sociálnom a ekonomickom rebríčku v spoločnosti, v ktorej žijú. Ovplyvňuje, čo si môžu alebo nemôžu dovoliť kúpiť a aký štandard vedia poskytnúť svojim rodinám. A kto by nechcel byť dobre platený?

Veľa firiem tvrdí, že platia ľudí na základe ich výkonov. Je to nakoniec aj moderné. 

Bol robený výskum, kde sa pýtali viac ako 1500 manažérov, aký je rozdiel v pracovnom nasadení a výkonoch medzi najlepším pracovníkom a medzi priemernými zamestnancami vyjadrený v percentách. Dopadlo to celkom jednoznačne - 100 a viac percent. Dalo sa to čakať.

streda 6. februára 2013

Chcú alebo nechcú?


Pozrite sa na svojich ľudí, ktorých máte vo firme alebo v teame, ktorý riadite a odpovedzte čestne na otázku: 

Koľko svojho času ste venovali tomu, aby sa zlepšili v tom, čo robia?

Aby vyrástli po odbornej stránke na svojej pracovnej pozícii a stali sa lepšími profesionálmi v tom, čo robia?

Je jasné, že niečo ich naučíte vy sami osobne ako šéfovia. Otázka je len či to stačí.

A čo oni sami, čo urobili pre to, aby sa zlepšili?

Zoberme napríklad predajcov - obchodníkov. Že majú naštudované nové výrobky, vedia ich ovládať a predviesť zákazníkovi, porovnať so staršími typmi alebo konkurenčnými - toto považujem za úplnú samozrejmosť.

V čom sa teda majú zlepšiť? Pravdou je, že ak dobre nepoznám to, čo predávam, tak to pred zákazníkom bude vyzerať veľmi amatérsky. Ale stačí to na to, aby som predal?