Prednášky 2v1

 Dve prednášky v jednom dni

(Vyberte si, ktorá Vás zaujíma viac alebo jednoducho prídite na obe!)Prednáška prvá:


Ako úspešne plánovať?


Na prednáške sa dozviete:


1. Aké princípy obsahuje každý úspešný plán?

2. Kde sa robia fatálne chyby v plánovaní?

3. Prečo sa ťažko dosahujú ciele a plány hlavne v malých a stredných firmách?

4. Ako dosiahnuť, že plán vychádza z reálnych základov a nie je postavený na “vode“?

5. Prečo plány vo firme ľudia až príliš často nezoberú za svoje?

6. Ako získať podporu a presadiť ciele a plány vo firme?

7. Ako zapojiť ľudí do plnenia plánov a cieľov tak, aby ťahali za “jeden povraz“?


Na prednáške získate:

  1. Základy - čo musí obsahovať plán.
  2. Návod ako do neho zapojiť pracovníkov.
  3. Jednoduchý postup ako zapojiť do plánovania skupinu ľudí, aby sa s Vašími (firemnými) plánmi a stotožnili natoľko, že ich budú presadzovať ako svoje vlastné. 

Termín:             11. 10. 2023 (Streda) v čase od 8:30 do 11:30

Miesto konania:    Malý Paríž, Horné Bašty 36/B, Trnava
Cena bez DPH:     99,- EUR


telefonicky na: 0918 111 676 alebo 
Prednáška druhá:

Ako motivovať človeka?


Na prednáške sa naučíte:

1. Čo je motivácia.

2. Aké sú jednotlivé motivačné stupne.

3. Aká je skutočná motivácia pracovníka a ako to jednoznačne rozpoznať.

4. Prečo odmeny na niekoho fungujú a na iného nie?

5. Ako zistím, čo na koho funguje?

6. Prečo firemné súťaže niekedy fungujú a inokedy nie?

7. Ako neznechutiť prácu tým najvýkonnejším.Na prednáške získate:

1. Schopnosť určiť skutočnú motiváciu ľudí.

2. Návod ako motivovaľ pracovníkov k vyšším výkonom.

3. Postup ako zosúľadiť motiváciu ľudí s cieľmi firmy.


Termín:             11. 10. 2023 (streda) v čase od 12:30 do 15:30

Miesto konania:    Malý Paríž, Horné Bašty 36/B, Trnava
Cena bez DPH:     99,- EUR


telefonicky na: 0918 111 676 alebo 
Vyberte si, ktorá prednáška Vás zaujíma viac, alebo jednoducho prídete na obe!