Prednášky 2v1

 Dve prednášky v jednom dni

(Vyberte si, ktorá Vás zaujíma viac alebo jednoducho prídite na obe!)Prednáška prvá:


Ako odhaliť brzdy produkcie

Manažment znamená dosiahnuť maximálne výsledky s čo najmenším úsilím. 


Na prednáške sa dozviete:

1. Čo sú skutočné a zdanlivé výkony pracovníkov.

2. Ako merať množstvo vykonanej práce - fakty a dojmy.

3. Keď snaha nestačí.

4. Kto do firmy skutočne nepatrí (12 znakov takéhoto človeka).

5. Ako sa prejavuje ten, čo ľudí alebo firmu efektívne brzdí.

6. Ktoré 2 pracovné pozície vás môžu ľahko priviesť na bubon, aj keď ste úspešný.

7. Ako zvýšiť výkony pracovníkov.


Na prednáške získate:

1. Návod ako odhaliť brzdy vo firme.

2. Postup ako priviesť pracovníkov k vysokým výkonom.

3. Dáta ako pracovať s ľuďmi, aby boli vysoko produktívni.


Termín:             10. 5. 2022 (utorok) v čase od 9:00 do 12:00

Miesto konania:    Malý Paríž, Horné Bašty 36/B, Trnava
Cena bez DPH:     99,- EUR

Prihláste sa dnes 
telefonicky na: 0918 111 676 alebo 
Prednáška druhá:

Kľúč efektívneho riadenia


Základom efektivity je dosiahnuť maximálne výsledky s čo najmenším úsilím. To je pravda, ale dosiahnuť to vo firme to nie je také ľahké, ako to povedať, či napísať… V skutočnosti to závisí na schopnostiach tých, ktorí ľudí riadia - šéfoch alebo ak chcete schopných lídroch (vodcoch).


Na prednáške sa dozviete:

1. Kto to je šéf (kto na to má a kto na to nemá).

2. Čo má a čo nemá robiť dobrý šéf.

3. Kedy sa zo šéfa stane vodca.

4. Aké schopnosti má skutočný líder (vodca).

5. Prečo sú výnimoční vodcovia takí efektívni.

6. Čo je potrebné urobiť preto, aby sa človek stal dobrým a uznávaným šéfom, vodcom a lídrom v jednej osobe.

7. Aké sú kľúčové znaky (doslova kvality) úspešných vedúcich pracovníkov vedúce k maximálne možnej efektivite.


Na prednáške získate:

1. Návod ako sa stať uznávaný šéf.

2. Recept ako sa vypracovať na schopného vodcu.

3. Dáta ako efektívne riadiť ľudí.


Termín:             10. 5. 2022 (utorok) v čase od 13:00 do 16:00

Miesto konania:    Malý Paríž, Horné Bašty 36/B, Trnava
Cena bez DPH:     99,- EUR

Prihláste sa dnes 

telefonicky na: 0918 111 676 alebo Vyberte si, ktorá prednáška Vás zaujíma viac, alebo jednoducho prídete na obe!