Prednáška 1+1

 Dve prednášky v jednom dni

(Vyberte si, ktorá Vás zaujíma viac alebo jednoducho prídite na obe!)Prednáška prvá:

Termín:                 16. 7. 2024 (utorok) v čase od 9:00 do 12:00
Miesto konania:    Mikovímiho 11, Trnava
Cena bez DPH:     99,- EUR


telefonicky na: 0918 111 676 alebo 
Prednáška druhá:

Termín:                 16. 7. 2024 (utorok) v čase od 13:00 do 16:00
Miesto konania:    Mikovímiho 11, Trnava
Cena bez DPH:     99,- EUR


telefonicky na: 0918 111 676 alebo 
Vyberte si, ktorá prednáška Vás zaujíma viac, alebo jednoducho prídite na obe!