Nový WORKSHOP

Prirodzené zákony manažmentu
24. - 25. septembra 2015


Tento workshop by sa kľudne mohol volať aj:


Ako zaradiť vyššiu rýchlosť v podnikaní


Pretože akýkoľvek biznis a podnikanie, pokiaľ sú správne riadené a dobre zorganizované, vám doslova dovolia preradiť na vyššiu rýchlosť. A vyššia zaradená rýchlosť zlepšuje prežitie firiem a ich pracovníkov.

Workshop Prirodzené zákony manažmentu vám poskytne praktické návody a zvýši vaše schopnosti potrebné pre lepšiu koordináciu a riadenie pracovníkov tak, aby ste dosiahli zvýšenú produktivitu práce.

Znalosť týchto zákonov prináša menšie úsilie. Dostanete nevyhnutné znalosti o základných princípoch riadenia a zapájania pracovníkov do firemných aktivít. Hlavne praktické použitie týchto princípov slúži na dosiahnutie vyššej efektivity a menšieho stresu v podnikaní.

Každý segment podnikania vytvára niečo hodnotné. Je životne dôležité, aby toto "niečo" bolo dostatočne podrobné a známe. Workshop je zameraný na to, aby ste boli schopní určiť nielen to, čo vaša spoločnosť v skutočnosti vyrába (dodáva), ale aby bolo úplne jasné, ako k tomu prispieva každé oddelenie a každý jednotlivý pracovník.

Účely sú doslova a do písmena motorom rastu každého podnikania. Dáme vám návod ako dosiahnuť zosúladenie cieľov a účelov jednotlivcov s cieľmi a účelmi firmy. Sú to presné a potrebné kroky, ktorých výsledkom je, že všetci pracovníci rozumia tomu čo majú robiť, prečo to majú robiť, ako sa to robí a hlavne ťahajú za jeden povraz.

Tento workshop v sebe obsahuje životne dôležitú manažérsku technológiu merania výkonov a štatistík. Naučíte sa ako štatistiky vytvárať, čo nimi merať a hlavne ako ich vyhodnocovať. A práve pri vyhodnocovaní sa robí najviac kompromisov a chýb. Zistíte ako sa dajú použiť v každej oblasti a práci.

Workshop Prirodzené zákony manažmentu zdôrazňuje dôležitosť vytvorenia a neustáleho zlepšovania osobných a podnikateľských štandardov: Aké sú moje štandardy? Ako si nastaviť vlastné normy? Je to napríklad: No, ja síce nepracujem moc dobre, ale ja robím ďaleko lepšie ako Jano, alebo My ešte žijeme, ešte nie sme v konkurze, alebo Ja nie som celkom zdravý, ale ja som oveľa zdravší, než je ten človek v priekope. Nemôžete sa zlepšiť, ak sa budete porovnávať s niečím menším alebo horším!

Workshop zjednodušuje zákony plánovania: Vedeli ste, že ak zlyháte v plánovaní, tak vlastne plánujete zlyhanie? Táto časť workshopu vám prinesie väčšiu istotu vo vašich aktivitách.

Pre dokonalé plánovanie sú dôležité pravidlá hry. Smernice spoločnosti! Smernice sú kyslíkom vášho každého podnikania. Napísané smernice zabezpečujú súlad a plný súhlas medzi všetkými zamestnancami. Dohodnuté pravidlá (vo forme smerníc) znamená rýchlosť a rýchlosť je váš najlepší priateľ.

Ciele a účely:
Toto je „najluxusnejšia, horná časť“ vašej „budovy podnikania a osobnej expanzie.“ Tu leží skutočná SILA. 

Táto časť samotná vám poskytne dostatok porozumenia, motivácie a zámeru na zrýchlenie vášho postupu pri dosahovaní vašich snov.
Máte jedinečnú možnosť sa ho zúčastniť a dosiahnuť, že vaše sny sa stanú skutočnosťou!


Termín: 24.-25. 9. 2015
Miesto konania: Horné Bašty 36/B, Trnava
Cena: 600€ + DPH/ osoba