Seminár


Tajomstvá umenia uzatvárania predaja
11. - 12. január 2018


Seminár je zostavený na základe práce pána Tamása Kaszu - autora kníh - bestselerov:„Tajomstvá uzatvárania predaja“ a „Rozhodujúce stretnutie"


Poradenstvom v oblasti predaja sa zaoberá od roku 1994, a postupne sa vypracoval na jedného z najžiadanejších trénerov predajcov v strednej a východnej Európe. Na základe vlastného výskumu správania sa zákazníkov v tomto regióne, zostavil unikátne techniky predaja a pomohol desiatkam malých a stredných firiem vybudovať fungujúcu marketingovú a predajnú štruktúru.

Na Slovensku sa stal známym hlavne vďaka svojej knihe „Tajomstvá uzatvárania predaja“, ktorej sa iba na Slovensku a v Maďarsku predalo vyše 18 tisíc výtlačkov. 

V dňoch 11. -  12. 1.  2018 budeme opäť na Slovensku dodávať seminár so zameraním na techniky umenia uzatvárania predaja. Techniky, ktoré sú vhodné do podnikateľského prostredia po kríze v rokoch 2008-2011.

Na seminári Vám vysvetlíme a predvedieme 15 krokov, ktoré vedú k získaniu a uzatvoreniu obchodu. V knihe sa ich uvádza trinásť. Na seminári dostanete ešte dva navyše – Tamás sám tvrdí, že len tieto 2 kroky samé o sebe môžu pomôcť zdvojnásobiť Váš predaj

Prednášať bude: Ing. Kazimír Žák - špecialista na uzatváranie predaja

Obsah seminára:

1.deň:
Vyhodnotenie potenciálu zákazníka, ako sa predstaviť v telefóne a na osobnom stretnutí
     Cvičenie: tipy na telefonovanie, predstavenie sa 6 ľuďom a ich „vyhodnotenie“.
Získanie dôvery zákazníka
Strategický predaj: “Obrátená pyramída"
     Cvičenie:Ako predávať strategicky  
Uzatváracie otázky-používanie „smrtiacich otázok“ počas predaja
     Cvičenie: Kladenie uzatváracích otázok
Štyri typy zákazníka
     Cvičenie: Ako rozpoznať 4 typy zákazníkov a ako ich „uzatvárať“. 
Preniknutie „do súkromia“ zákazníka
     Cvičenie: Preniknutie „do súkromia“
Zvládanie námietok a uzatváranie na námietkach
     Cvičenie: Zvládanie námietok
2.deň:
Pätnásť krokov k uzatvoreniu predaja
     Cvičenie: 15 krokov k uzatvoreniu predaja
Šesť pravidiel, ktoré nesmiete porušiť
     Cvičenie: Každé z pravidiel
Najväčšie tajomstvo uzatvárania: „Štartovací gombík“
     Cvičenie: Ako „zmačknúť“ gombík
Zvládanie autority
     Cvičenie: Ako predávať niekomu, kto má vyššie postavenie ako Vy.
Zvládanie konfliktov
     Cvičenie: Ako zvládať konflikty
Seba-motivácia
     Cvičenie: Ako sa motivovať
Pripravte sa na to, že asi polovicu času sa budú preberané techniky aj prakticky trénovať. Okrem toho bude priestor aj na Vaše otázky.
Výsledok: osoba (predajca), ktorá rozumie technikám a nástrojom strategického predaja a dokáže obchod s ľahkosťou uzavrieť. 

Termín:                11. - 12. 1. 2018 v čase od 9:00 do 17:00
Miesto konania:  TRNAVA
Cena bez DPH:  400,- € bežná cena
                                                   380,- € ak vlastníte knihu Tajomstvá uzatvárania predaja
                            350,- pre 2 a viac účastníkov z jednej firmy

Cena zahŕňa účasť na seminári, materiály, obedy a občerstvenie počas seminára. 

Účasť na tomto seminári môže znamenať veľký rozdiel vo Vašich obchodných výsledkoch v tomto a v nasledujúcich rokoch.


             Prihláška na seminár 


Pozvánka Tamása september 2012:

Tamás predstavenie firmy: