Prednášky 2v1

 Dve prednášky v jednom dni

(Vyberte si, ktorá Vás zaujíma viac alebo jednoducho prídite na obe!)Prednáška prvá:


Ako získať autoritu a stať sa lídrom


Na prednáške sa dozviete:

 1. Aký ste šéf a vodca.
 2. Aké sú základné povinnosti šéfa a základné povinnosti vodcu
 3. Ako si vybudovať autoritu - a dá sa to vôbec?
 4. Aké správanie a chyby vodcom ľudia nikdy neodpustia?
 5. Aké sú základné kvality (vlastnosti a schopnosti) dobrého vodcu.
 6. Ako zistiť, ktorý pracovník má na to, aby robil šéfa?
 7. Ako získať na svoju stranu neoficiálnych lídrov (ľudí, čo majú autoritu) vo firme?
 8. Ako dosiahnuť, aby vás ľudia nasledovali?
 9. Prečo si ľudia niektorých šéfov vážia a iných nie?
 10. Ako dosiahnuť a byť úspešný a obľúbený šéf?


Na prednáške získate:

 1. Návod, ako si vybudovať a získať autoritu.
 2. Dáta, čo je základom vodcovských schopností.
 3. Postup, ako sa stať rešpektovaný šéf a schopný vodca.
 4. Informácie, ako s nadhľadom viesť ľudí a riadiť firmu.

Termín:             23. 2. 2024 (Piatok) v čase od 9:00 do 12:00

Miesto konania:    Mikovíniho 11, Trnava
Cena bez DPH:     99,- EUR


telefonicky na: 0918 111 676 alebo 
Prednáška druhá:

Zodpovednosť, Etika, Morálka
 a vplyv na výkony pracovníkov


Sú to témy, do ktorých sa nikomu moc nechce, pretože každému nastavia nekompromisné zrkadlo...

Spravodlivosť je to, čo robí skutočného vodcu lídrom!


Témy - čo sa dozviete:

 1. Čo považujú za zodpovedné vedúci pracovníci.
 2. Prečo si bežní pracovníci myslia, že oni sú zodpovední.
 3. Čo v skutočnosti je a čo nie je zodpovednosť.
 4. Ako sa správa skutočne zodpovedný človek.
 5. Etika, Morálka - prečo s tým býva vo firme problém?
 6. Ako vplýva zlá etika a nízka morálka na jednotlivcov a celý pracovný tím.
 7. Ako zvládnuť neetického pracovníka.
 8. Ako ľahko sa dá zničiť morálka tímu.
 9. Môže byť málo výkonný pracovník etický a zodpovedný?
 10. Prečo odchádzajú výkonní ľudia z firem.

Výsledok - čo získate:

 1. Schopnosť jednoznačne určiť, kto je a kto nie je zodpovedný
 2. Naučíte sa ako odhaliť prvé náznaky neetiky u pracovníka a ako ho zvládnuť
 3. Ako naladiť tím, aby mal chuť a ochotu víťaziť
 4. Kódex cti a pravidlá pre šťastný život.

Termín:             23. 2. 2024 (Piatok) v čase od 13:00 do 16:00

Miesto konania:    Mikovíniho 11, Trnava
Cena bez DPH:     99,- EUR


telefonicky na: 0918 111 676 alebo 
Vyberte si, ktorá prednáška Vás zaujíma viac, alebo jednoducho prídete na obe!