Prednášky


Dve prednášky v jednom dni

Vyberte si, ktorá Vás viac zaujíma alebo jednoducho prídite na obe!
Termín:                  29. 10. 2019 (utorok) v čase od 9:00 do 12:00
Miesto konania:    Malý Paríž, Horné Bašty 36/B, Trnava
Cena bez DPH:     80,- EUR

Prihláste sa dnes 

telefonicky na: 0917 288 106 alebo 

Termín:                  29. 10. 2019 (utorok) v čase od:13:00 do 16:00
Miesto konania:    Malý Paríž, Horné Bašty 36/B, Trnava
Cena bez DPH:     80,- EUR
                                 
Prihláste sa dnes 

telefonicky na: 0917 288 106 alebo 
mailom na: prednasky@akoriaditfirmu.sk Vyberte si, ktorá Vás viac zaujíma alebo jednoducho prídite na obe!

Úspešné prednášky z predošlých rokov: