Prednášky


Dve prednášky v jednom dni

Vyberte si, ktorá Vás viac zaujíma alebo jednoducho prídite na obe!Som dobrý šéf?
Popis:
Je to otázka, ktorú si kladie asi každý vedúci pracovník. A rovnako, asi každý jeden sa snaží byť dobrým šéfom. Je tu však jeden rozpor - častokrát dobrý šéf z pohľadu podriadených ešte neznamená byť rovnako dobrý šéf aj z pohľadu nadriadených. 

Na prednáške sa dozviete:
1. Základnú definíciu šéfa - odpoveď na otázku: "Kto to je šéf?"
2. Druhú a kľúčovú definíciu vedúceho pracovníka
3. Praktické rady - ako tieto 2 definície zaviesť do praxe
4. Tri kľúčové zásady každého úspešného vedúceho pracovníka
5. Čo je skutočné a naopak, čo sa považuje za "FALOŠNÉ" sociálne cítenie
6. Ako spolu súvisí "Produkcia s Morálkou" tímu

Na prednáške získate:
1. Návod ako sa stať skutočne dobrým šéfom
2. Základy, ktoré používajú úspešní vedúci pracovníci
3. Praktické postupy, ktoré fungujú pri riadení ľudí 

Termín:                  20. 8. 2019 (utorok) v čase od 9:00 do 12:00
Miesto konania:    Malý Paríž, Horné Bašty 36/B, Trnava
Cena bez DPH:     80,- EUR

Prihláste sa dnes 

telefonicky na: 0917 288 106 alebo 
Ako merať výkony - spravodlivé odmeňovanie

Popis:
Na prednáške sa dozviete, ako mať jednoducho pod kontrolou pracovnú výkonnosť, produktivitu ľudí a celú firmu. Dostanete praktické tipy na zvyšovanie výkonnosti pracovníkov. Predstavíme vám jednoduchý nástroj ako kontrolovať ľudí a nestáť im za chrbtom. 

Na prednáške sa naučíte:
1. Efektívne merať množstvo urobenej práce
2. Jednoznačne odlíšiť výkonných pracovníkov od priemerných
3. Spravodlivo merať výkony zamestnancov
4. Zistiť, ktorí pracovníci majú rezervy
5. Ako zvýšiť výkony pracovníkov
6. Prečo odmeny na niekoho fungujú a na iného nie
7. Ako neznechutiť prácu tým najvýkonnejším

Na prednáške získate:
1. Schopnosť jednoznačne merať výkonnosť zamestnancov
2. Praktické tipy na zvýšenie výkonnosti pracovníkov
3. Návod na spravodlivé odmeňovanie ľudí

Termín:                  20. 8. 2019 (utorok) v čase od:13:00 do 16:00
Miesto konania:    Malý Paríž, Horné Bašty 36/B, Trnava
Cena bez DPH:     80,- EUR
                                 
Prihláste sa dnes 

telefonicky na: 0917 288 106 alebo 
mailom na: prednasky@akoriaditfirmu.sk Vyberte si, ktorá Vás viac zaujíma alebo jednoducho prídite na obe!

Úspešné prednášky z predošlých rokov: