Prednášky


Dve prednášky v jednom dni 

Vyberte si, ktorá Vás viac zaujíma alebo jednoducho prídite na obe!

Ako úspešne plánovať

Na prednáške sa dozviete:
1.  Aké princípy obsahuje každý úspešný plán?
2.  Kde sa robia fatálne chyby v plánovaní?
3.  Prečo sa ťažko dosahujú ciele a plány hlavne v malých a stredných firmách?
4.  Ako dosiahnuť, že plán vychádza z reálnych základov a nie je postavený na “vode“?
5.  Prečo plány vo firme ľudia až príliš často nezoberú za svoje?
6.  Ako získať podporu a presadiť ciele a plány vo firme?
7.  Ako zapojiť ľudí do plnenia plánov a cieľov tak, aby ťahali za “jeden povraz“?

Na prednáške získate:
1.  Základy - čo musí obsahovať plán.
2.  Návod ako do neho zapojiť pracovníkov.
3.  Jednoduchý postup ako zapojiť do plánovania skupinu ľudí, aby sa s Vašími (firemnými) plánmi a stotožnili natoľko, že ich budú presadzovať ako svoje vlastné.


Termín:                  26. 2. 2019 (utorok) v čase od 9:00 do 12:00
Miesto konania:    Malý Paríž, Horné Bašty 36/B, Trnava
Cena bez DPH:     80,- EUR

Prihláste sa dnes 

telefonicky na: 0917 288 106 alebo 


Termín:                  26. 2. 2019 (utorok) v čase od 13:00 do 16:00
Miesto konania:    Malý Paríž, Horné Bašty 36/B, Trnava
Cena bez DPH:     80,- EUR
                                 

Prihláste sa dnes 

telefonicky na: 0917 288 106 alebo 
mailom na: prednasky@akoriaditfirmu.sk 


Vyberte si, ktorá Vás viac zaujíma alebo jednoducho prídite na obe!Úspešné prednášky z predošlých rokov: