Prednášky


Dve prednášky v jednom dni

Vyberte si, ktorá Vás viac zaujíma alebo jednoducho prídite na obe!


Ako odhaliť brzdy produkcie
Manažment je dosiahnuť maximálne výsledky s čo najmenším úsilím. 

Na prednáške sa dozviete:
1. Čo sú skutočné a zdanlivé výkony pracovníkov
2. Ako merať množstvo vykonanej práce - fakty a dojmy
3. Keď snaha nestačí
4. Kto do firmy skutočne nepatrí (12 znakov takéhoto človeka)
5. Ako sa prajavuje ten, čo ľudí alebo firmu efektívne brzdí
6. Ktoré 2 pracovné pozície vás môžu ľahko priviesť na bubon, aj keď ste úspešný
7. Ako zvýšiť výkony pracovníkov

Na prednáške získate:
1. Návod ako odhaliť brzdy vo firme
2. Postup ako priviesť pracovníkov k vysokým výkonom
3. Dáta ako pracovať s ľuďmi, aby boli vysoko produktívni

Termín:                  18. 9. 2020 (piatok) v čase od 9:00 do 12:00
Miesto konania:    Malý Paríž, Horné Bašty 36/B, Trnava
Cena bez DPH:     95,- EUR

Prihláste sa dnes 

telefonicky na: 0917 288 106 alebo Kľúč efektívneho riadenia

Základom efektivity je dosiahnuť maximálne výsledky s čo najmenším úsilím. To je pravda, ale dosiahnuť to vo firme to nie je také ľahké, ako to povedať, či napísať… V skutočnosti to závisí na schopnostiach tých, ktorí ľudí riadia - šéfoch alebo ak chcete schopných lídroch (vodcoch).

Na prednáške sa dozviete:
1. Kto to je šéf (kto na to má a kto na to nemá)
2. Čo má a čo nemá robiť dobrý šéf
3. Kedy sa zo šéfa stane vodca
4. Aké schopnosti má skutočný líder (vodca)
5. Prečo sú výnimoční vodcovia takí efektívni
6. Čo je potrebné urobiť preto, aby sa človek stal dobrým a uznávaným šéfom, vodcom a lídrom v jednej osobe
7. Aké sú kľúčové znaky (doslova kvality) úspešných vedúcich pracovníkov vedúce k maximálne možnej efektivite

Na prednáške získate:
1. Návod ako sa stať uznávaný šéf
2. Recept ako sa vypracovať na schopného vodcu
3. Dáta ako efektívne riadiť ľudí

Termín:                  18. 9. 2020 (piatok) v čase od 13:00 do 16:00
Miesto konania:    Malý Paríž, Horné Bašty 36/B, Trnava
Cena bez DPH:     95,- EUR

                               
Prihláste sa dnes 

telefonicky na: 0917 288 106 alebo 
mailom na: prednasky@akoriaditfirmu.sk Vyberte si, ktorá Vás viac zaujíma alebo jednoducho prídite na obe!

Úspešné prednášky z predošlých rokov: