Prednášky


Dve prednášky v jednom dni 

Vyberte si, ktorá Vás viac zaujíma alebo jednoducho prídite na obe! 
Termín:                  17. 7. 2018 (utorok) v čase od 9:00 do 12:00
Miesto konania:    Malý Paríž, Horné Bašty 36/B, Trnava
Cena bez DPH:     80,- EUR

Prihláste sa dnes 


telefonicky na: 0917 288 106 alebo 
mailom na: prednasky@akoriaditfirmu.sk
Etika, zodpovednosť a morálka - vplyv na výkony ľudí

                        

Sú to témy, do ktorých sa nikomu moc nechce, pretože každému nastavia nekompromisné zrkadlo...
Spravodlivosť je to, čo robí skutočného vodcu lídrom!

Na prednáške sa dozviete: 
1. Čo považujú za zodpovedné vedúci pracovníci.
2. Prečo si bežní pracovníci myslia, že oni sú zodpovední.
3. Čo v skutočnosti je a čo nie je zodpovednosť.
4. Ako sa správa skutočne zodpovedný človek
5. Etika, Morálka - prečo s tým býva vo firme problém
6. Ako vplýva zlá etika a nízka morálka na jednotlivcov a celý pracovný tím.
7. Ako zvládnuť neetického pracovníka
8. Ako ľahko sa dá zničiť morálka tímu
9. Môže byť málo výkonný pracovník etický a zodpovedný?
10. Prečo odchádzajú výkonní ľudia z firem

Na prednáške získate:
1. Schopnosť jednoznačne určiť, kto je a kto nie je zodpovedný
2. Naučíte sa odhaliť prvé náznaky neetiky u pracovníka a ako ho zvládnuť
3. Ako naladiť tím, aby mal chuť a ochotu víťaziť
4. Kódex cti a pravidlá pre šťastný životTermín:                  17. 7. 2018 (utorok) v čase od 13:00 do 16:00
Miesto konania:    Malý Paríž, Horné Bašty 36/B, Trnava
Cena bez DPH:     80,- EUR

                                 

Prihláste sa dnes 

telefonicky na: 0917 288 106 alebo 
mailom na: prednasky@akoriaditfirmu.sk Vyberte si, ktorá Vás viac zaujíma alebo jednoducho prídite na obe!Úspešné prednášky z predošlých rokov: