Prednášky


Dve prednášky v jednom dni

Vyberte si, ktorá Vás viac zaujíma alebo jednoducho prídite na obe!

Efektívna komunikácia vo firme

Na prednáške sa dozviete:
 1. Ako zistiť, či Vám človek rozumie, keď mu zadávate úlohu?
 2. Prečo nie sú ľudia v práci efektívny?
 3. Čo spôsobuje, že ľudia nedoťahujú veci do konca?
 4. Prečo ľudia zabúdajú?
 5. Prečo má veľa ľudí na pracovnom stole neporiadok?
 6. Čo spôsobuje, že stále všetko hľadáme?
 7. Prečo niektoré úlohy zvládajú ľudia hneď a iné odkladajú do nekonečna?
 8. Čo spôsobuje, že na mailoch trávime veľa času?
 9. Ako dosiahnuť to, aby vo firme nerobili všetci všetko?
 10. Prečo sa niektoré úlohy robia niekoľkokrát, než sú urobené správne?
Na prednáške získate:
 1. Okamžite použiteľný postup na zvýšenie vlastnej efektivity.
 2. Návod, ako zvládať množstvo úloh a práce.
 3. Nástroj pre zavedenie poriadku.
 4. Informácie ako sa zbaviť stresu.
Termín:                  14. 6. 2019 (piatok) v čase od 9:00 do 12:00
Miesto konania:    Malý Paríž, Horné Bašty 36/B, Trnava
Cena bez DPH:     80,- EUR

Prihláste sa dnes 

telefonicky na: 0917 288 106 alebo 
Ako zvládať medziľudské vzťahy a konflikty na pracovisku

Na prednáške sa dozviete:
 1. Aké sú základy dobrých medziľudských vzťahov?
 2. Aké sú základné princípy správnej komunikácie?
 3. Čo robiť, keď má niekto iný názor ako ja a potrebujem sa s ním dohodnúť?
 4. Akým spôsobom ovplyvňujú emócie vzťahy a kvalitu práce?
 5. Ako mať emócie pod kontrolou a “udržať sa na uzde”?
 6. Ako zistiť akú kvalitu majú vzťahy u vás vo firme?
 7. Akým spôsobom napraviť vzťahy, ktoré nie sú optimálne?
Na prednáške získate:
 1. Postup pre správnu komunikáciu.
 2. Návod, ako sa s druhým vždy dohodnúť.
 3. Postup, ako dosiahnuť také vzťahy, ktoré sú obojstranne výhodné.
Termín:                  14. 6. 2019 (piatok) v čase od 13:00 do 16:00
Miesto konania:    Malý Paríž, Horné Bašty 36/B, Trnava
Cena bez DPH:     80,- EUR
                                 
Prihláste sa dnes 

telefonicky na: 0917 288 106 alebo 
mailom na: prednasky@akoriaditfirmu.sk Vyberte si, ktorá Vás viac zaujíma alebo jednoducho prídite na obe!

Úspešné prednášky z predošlých rokov: