streda 5. októbra 2011

11 rád ako sa stať skvelým pracovníkom

 1. Čokoľvek, čo robíte, robte ako profesionál.
 2. Nechoďte za šéfom s problémami - ak už musíte pred šéfom rozprávať o problémoch, majte pripravené riešenie.
 3. Svoje nápady, alebo zlepšenia práce nikdy neprezentujte formou “Šéfe mal by si spraviť to a to”.
 4. Nikdy nekritizujte ani nekomentujte názory alebo príkazy šéfa pred ostatnými. 
 5. Každú pracovnú úlohu dokončite včas. Nezabudnite o tom informovať Vášho nadriadeného.
 6. Využívajte svoje postavenie a bežné problémy jednoducho zvládajte sami. Máte na to kompetenciu. Uvedomte si, že Vás šéf najal na to, aby ste bežné problémy a veci riešili sami a nenosili mu ich na stôl.
 7. Dodržujte a presadzujte platné firemné smernice,
 8. Nezdržujte vo firme komunikáciu. Na maily odpovedajte ihneď, najneskôr však nasledujúci pracovný deň.
 9. Pokiaľ nedostávate príkazy a úlohy písomnou formou, zaveďte si diár alebo zošit, do ktorého si budete príkazy a úlohy zapisovať, aby ste na nič nezabudli.
 10. Nebojte sa, upozorniť  na zle alebo nedbalo vykonanú prácu Vašich kolegov. Vždy to povedzte najprv príslušnému pracovníkovi a následne o tom informujte aj šéfa.
 11. Ak k tomuto pridáte vysokú emóciu a dobrú náladu, tak z Vás naozaj bude skvelý pracovník.
Buďte si vedomý, že Vaše výplaty platia spokojní zákazníci firmy, no o odmenách rozhoduje šéf.

Chcete vedieť viac? Kliknite sem.

5 komentárov:

 1. Dobrý deň, pán Žák,
  môj komentár nie je pokus o žart, je to reakcia na základe viac ako štvrťstoročného poznania:

  ad 1. - možno budete jediný profesionál vo firme, v takom prípade je to aspoň imidžový postoj;
  ad 2. - ale pripravte sa na to, že riešenia budete možno predkladať celé roky a nič sa nezmení, teda okrem toho, že firma padne "na hubu";
  ad 3. - ak je šéf osobnostne orientovaný na "dobré vzťahy", možno budete jediný, čo to tak bude robiť;
  ad 4. - toto sa vypláca, ostatní, ktorí ho verejne kritizujú, by vám to nemuseli prepáčiť, že kritizujete "ich" šéfa;
  ad 5. - tie nezmyselné úlohy dokončím včas a informujem, tie ostatné si síce zadávam výhradne sám, ale obvykle je dobre o nich tiež informovať, ale nenápadne!;
  ad 6. - obvykle si vás šéf najal na to, aby ste riešili všetky problémy, nie len tie "bežné";
  ad 7. - tu si užijete zrejme kopec zábavy - firemné smernice obvykle neexistujú v písomnej podobe, tie zadané ústne sú zadané každému inak, obvykle formulkou - ste dospelí a viete, čo máte robiť!;
  ad 8. - ak to tak robíte vy, ešte nie je zárukou, že to tak bude robiť aj váš šéf - on tu predsa nie je od toho, aby sa s vami vybavoval, kedykoľvek vám to príde na um!;
  ad 9. - obyčajne platí, že ja mám dva notesy, ale šéf a vyvolení (tí s "dobrými vzťahmi") už nemusia mať ani jeden;
  ad 10. - ale pozor na odkrytý chrbát - kritizovať bez následkov možno len vtedy, ak si vybudujete pozíciu nenahraditeľnej osoby;
  ad 11. - áno, na poslanie firmy, ciele a obecne na akékoľvek vám vlastné rácio a to, že ste tiež len človek, na to všetko zabudnite, ide o emócie!

  Som si vedomý toho, že o mojej výplate rozhoduje šéf a, keďže som mu dal na vašu stránku link, nepodpíšem sa.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Ďakujem za vtipný komentár. Vaše rozhodnutie nepodpísať sa plne akceptujem

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Vediem účtovnícku kanceláriu a denne som v styku s podnikateľmi, ktorí sú súčasne zamestnávateľmi. Preto viem, že nájsť naozaj dobrých a spoľahlivých zamestnancov je často kumšt a pritom je to jeden z najdôležitejších faktorov, od ktorých záleží úspech či neúspech firmy.

  Treba si uvedomiť, že zamestnanci majú v zásade úplne iné priority ako ich zamestnávatelia. Ospravedlňujem sa vopred tým správnym zamestnancom, ale zamestnancom vo všeobecnosti pramálo záleží na tom, ako napreduje firma a podobne. Zamestnanec má inú motiváciu. Pre neho býva priorita, aby mal VČAS - ČO NAJSKôR na účte výplatu, aby jej bolo ČO NAJVIAC a aby to bolo podľa možnosti za ČO NAJMENEJ námahy, resp. aby bol ČO NAJSKôR doma.

  Rady, ktoré dávate, sú dobré, ale využije ich iba uvedomelý zamestnanec, taký, ktorý sám chce rásť a napredovať. Bežný zamestnanec bude pracovať tak, aby robil miliónový dojem a bez námahy.

  Pamätám si jeden postoj, ktorý súvisí s bodom 6: Keď som ešte bola zamestnankyňou v jednej firme, veľa vecí som riešila sama. Staršia kolegyňa ma karhala slovami: "To nemôžeš urobiť sama, šéf potom nevie, čo všetko pre neho robíme. To mu musíš priniesť nechať na podpis / na schválenie, nech vie, koľko toho je!" :-)

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Ďakujem za rozsiahly komentár. Článok treba brať aj z pohľadu toho, čo by si mali šéfovia všímať na svojich pracovníkoch a náležite oceniť.

  OdpovedaťOdstrániť