štvrtok 20. novembra 2014

Čo brzdí dnešné firmy?

Vo firme sa spočítajú kapacity produkcie a potom sa do úvahy zoberie konkurencia, trhový podiel, cenová úroveň a stanovia sa ciele. Jednoducho stanoví sa reálny plán, ktorý z tohto vychádza. Predstaví sa ľuďom, oni ho odkývajú a…

Prečo sa však tak často nedosiahne?

Na to je vždy veľa rozumných dôvodov - v skutočnosti výhovoriek.

A čo ďalší rok? 

Stanoví sa nový plán alebo sa ten starý o trocha navýši - veď predsa firma by mala rásť a … opäť ten plán nie je splnený.

A ďalší rok?

Škoda hovoriť alebo plánovať… 

Keby som v minulosti nepracoval vo firme (ešte dokonca pred krízou), kde sa to takto tvorilo a aj plnilo, tak by som o tom ani nepísal. Lenže zistil som, že tento problém majú mnohé firmy aj v súčastnosti.

S tým sú spojené nasledujúce otázky: 
  1. Načo je dobrý takýto plán (takéto plánovanie)?
  2. Je vôbec normálne chcieť po pracovníkoch, aby plnili plány stanovené manažmentom alebo majiteľmi?
  3. Čo vlastne je reálny plán?
  4. Zlyhal majiteľ, manažment alebo zamestnanci?
Samozrejme, že motivácia typu - makajte, ak na konci roka budú dobré výsledky, ja to rozdelím medzi ľudí - akosi nefunguje…

Jednoducho skúsia to deň, týždeň a možno jeden mesiac. A ak nie sú okamžité výsledky, veľmi rýchlo sa vzdajú. 

Tak prečo ten plán nesplnia, aj keď na začiatku roka s tým všetci vo firme súhlasili?

Prečo to nejde?

V skutočnosti neveria, že sa to dá dosiahnuť!

A toto je kľúčový problém vo firmách. To je rozhodnuté už na začiatku! Týka sa pracovníkov a zamestnancov, ktorí tam pracujú.

Znamená to, že majitelia alebo manažéri by sa mali vzdať svojich plánov, cieľov alebo ambícií?

V žiadnom prípade!

Pokiaľ však nebudú mať skutočný súhlas pracovníkov, ktorých riadia na
tom, že plán alebo stanovené ciele sú naozaj reálne, tak pravdepodobne vo firme budú jediní, ktorí sa budú snažiť ich dosiahnuť.

Ale ako na to?

Antoine de Saint-Exupery povedal:
„Ak chcete postaviť loď, nesnažte sa zhromaždiť ľudí, aby zbierali drevo, a nedávajte im úlohy a prácu, radšej ich naučte túžiť po mori.“

Múdra myšlienka.

Ako to realizovať v praxi so skutočnými pracovníkmi sa dozviete kliknutím sem.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára