streda 16. mája 2012

Zodpovednosť a kompetencie


Ľudia moc zodpovednosť nechcú. Aspoň väčšina. 
Prečo?
Už sa popálili. Alebo videli iných, ako sa popálili. Niesť následky za svoje rozhodnutia a činy, nie je vždy zrovna príjemné.
Čo je teda ideálne zamestnanie? Podľa niektorých - vysoký plat a minimálna zodpovednosť.
Čo je vo firmách bežné? Maximálna zodpovednosť a minimálne právomoci/kompetencie.
Čo je právomoc? 
Keď sa bavíme o firme, tak je to oprávnenie rozhodovať vyplývajúce z funkcie, pracovného zaradenia.
Čo je mýtus? 
Právomoci mi časom zvýšia. 
Toto je naozaj veľký omyl mnohých pracovníkov.
Čo treba v skutočnosti robiť?

Vyžiadať si ich!
Kompetencie sa neprideľujú, o kompetencie sa žiada. 
Kedy? 
Ak je pracovník skúsený - vyžiada si ich ešte pred nástupom na dané pracovné miesto alebo pred prijatím nejakej funkcie, aby mohol dobre vykonávať svoju prácu. 
Ak je neskúsený - jednoducho čaká, aké kompetencie dostane. Rozmýšľa na prvý pohľad rozumne. Ešte som na tejto pozícii nič nedokázal, tak ani nič nepýtam. Logické avšak naivné. Ak dosiahne výsledky aj napriek chýbajúcim kompetenciám, tak ich aj tak nedostane. Načo? Veď to dokázal aj bez nich!Častokrát práve malé alebo takmer žiadne kompetencie skutočne bránia dosiahnuť pracovníkovi nejaký výsledok.
Dajme príklad:
Pracovník je poverený viesť pobočku firmy. Je automaticky jasné, že je zodpovedný za výsledky. Aké má kompetencie? Má právo si vybrať na pobočku ľudí s ktorými chce pracovať? Má právo prijať a prepustiť kohokoľvek? Ak nie - má aspoň právo rozhodovať o odmenách a postihoch jednotlivých ľudí, ktorých riadi, alebo o tom rozhodujú iní? Tu nehovorím o výške 5-10%. Je to podstatná časť ich výplaty? Pokiaľ nemá aspoň tieto právomoci - jeho podriadení to veľmi rýchlo zistia a budú mať z neho akurát srandu. 
Je to, ako keby vodičovi autobusu niekto povedal, že je zodpovedný za bezpečnú prepravu cestujúcich, ale právo sám rozhodovať kedy používať plynový pedál alebo brzdu nemá. 
Čo je teda riešenie? 
Rovnováha medzi zodpovednosťou a kompetenciami.
Pozrite sa na to, ako je to u Vás.

Chcete vedieť viac?

1 komentár:

  1. Odovzdať (časť) kompetencií podriadeným, to je pre mnohých manažérov nočná mora, strach, že stratia možnosť všetko vedieť a všetko rozhodovať. Vidím to najmä v rastúcich firmách, kde už jeden človek nemôže detailne vedieť úplne všetko a musí (mal by, ak chce byť efektívny a výkonný) odovzdať časť zodpovednosti, ale aj kompetencie svojím podriadeným.

    Avšak tento strach vedie k mikromanažmentu, kedy šéf sa stará do maličkostí, v podstate lezie do kapusty svojmu podriadenému. Zákonite takýto vedúci stráca motiváciu a chodí do práce len na predpísaný počet hodín a za predpísaný plat.

    Keď majitelia a vrcholoví manažéri namiesto vedenia začnú svoju firmu riadiť, obsadzujú nižšie miesta manažérmi bez kompetencií, v podstate vykonávateľmi pokynov. Zastavenie rastu, prebyrokratizovanie. Vidím to v poslednom čase okolo seba :(

    OdpovedaťOdstrániť